Ook bij de opstart van een vannootschap moet men met heel wat zaken rekening houden.

Niet enkel boekhouden en fiscaliteit maar ook het sociaal, milieu- en juridisch aspect kan

een grote invloed hebben op Uw onderneming.

Onze medewerkers worden dan ook permanent opgeleid om U in totaliteit te kunnen bijstaan.
 

Opstart :

Oprichting: opmaak financieel plan en gegevens voor notaris, aandelenregister, advies opstart.

KBO: inschrijving ondernemingsnummer, info nodige diploma’s en vergunningen, ...

BTW: aanvragen BTW nummer, registratie aannemer, ...

Sociale verzekering: aansluiting sociale verzekering, info van Uw rechten en plichten, ...
 

Onderneming :

Boekhouding: het voeren van een volledige boekhouding door ons en/of op afstand.

Publicaties Belgisch Staatsblad: publicaties van benoemingen, statutenwijzigingen, ...

Vennootschapsbelasting: fiscale optimalisatie, opmaak en berekenen aangifte,

        advies voorafbetalingen, bijstand bezwaarschriften, procedures en fiscale controles, ...

Jaarrekening: opmaken en neerleggen van jaarrekeningen.

Loonberekening: dimona, formaliteiten RSZ en bedrijfsvoorheffing,
loonberekening,

        arbeidscontracten en -reglementen, advies fiscaalvriendelijk belonen, ...

Investeren / Lenen: advies investeringen, hoe financieren, aanvraag leningen, ...
 

Stoppen :

Waardebepaling aandelen en begeleiding bij overname, vereffening of faillisement.
 

Diversen :

Huurrecht, allerhande contracten, subsidies, advies in verband met Uw handelspartners ...