Zelfstandig ondernemer worden is tegenwoordig niet meer zo vanzelfsprekend.

Niet enkel boekhouding en fiscaliteit zijn van belang, maar ook het sociaal, milieu- en

juridisch aspect kan grote gevolgen hebben. Daarom kunt U bij ons terecht voor een

allesomvattend advies en zoeken we samen naar oplossingen voor Uw problemen.
 

Opstart :

KBO: aanvraag ondernemingsnummer, info nodige diploma's en vergunningen, ...

Sociale verzekering: aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds, rechten en plichten, ...

BTW nummer:
aanvraag BTW-nummer, registratie aannemer, ...

Start: nodige boeken, tips en advies om U op weg te helpen.
 

Eenmanszaak :

Boekhouding: correcte verwerking van alle documenten, advies en tussentijdse

resultaten, ...

Personenbelasting: fiscale optimalisatie, opmaak en berekenen van de aangifte,

        advies voorafbetalingen, bijstand bezwaarschriften, procedures en fiscale controles, ...

BTW: alle BTW formaliteiten en bijstand BTW controles.

Investeren / Lenen: advies investeringen, hoe financieren, aanvraag leningen, ...

Loonberekening: dimona, formaliteiten RSZ en bedrijfsvoorheffing, loonberekening,

        arbeidscontracten en reglementen, verzekering arbeidsongevallen, ...
 

Stoppen :

Overname: waardebepaling en begeleiding overname handelszaak.

Pensioen: pensioenaanvraag, info bijverdiensten, rechten en plichten.

Overlijden: advies en opmaak van de successieaangifte.
 

Diversen :

Huurrecht, allerhande contracten, subsidie, advies in verband met Uw handelspartners, ...